Lees pagina voor

Belastingen Munitax

Als inwoner of ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen. U kunt denken aan afvalstoffenheffing, WOZ/OZB, rioolheffing en hondenbelasting.

Met deze inkomsten zorgt de gemeente voor bijvoorbeeld het openbaar groen, onderhoud van wegen en onderwijs. Munitax voert de belastingzaken voor de gemeente Druten uit.

Bezoek de website van Munitax (Deze link gaat naar een externe website)

Kunt u de belasting niet betalen?

Als u een laag inkomen heeft, hoeft u soms een deel van deze belastingen niet te betalen. We noemen dit kwijtschelding. Meer informatie vindt u op de website van Munitax (Deze link gaat naar een externe website).