Lees pagina voor

Bezwaar maken

Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente (besluit), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

Voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen, wordt uw bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

U en eventuele derde-belanghebbenden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door de commissie te worden gehoord. Van het horen kan worden afgezien als:

Wat moet u doen?

Gemeente Druten
t.a.v. de bezwaarschriftencommissie
Postbus 1
6650 AA Druten