Lees pagina voor

Bijdrage extra kosten chronisch zieken

Heeft u een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten gemaakt? Dan kunt u mogelijk een jaarlijkse bijdrage krijgen van € 325,00. Voor extra kosten in een kalenderjaar moet u in dat kalenderjaar een aanvraag doen. Dus uiterlijk op 31 december.

Let op: maakt u foto's of scans van uw bewijsstukken en voeg deze bij.

Heeft u een partner?

Dan is zijn of haar toestemming nodig. Laat uw partner het online formulier ondertekenen met DigiD.

U kunt de bijdrage extra kosten chronisch zieken ook schriftelijk aanvragen.

Aanvragen bijdrage extra kosten (PDF, 479.5 kB)

Wat moet u weten?

U komt in aanmerking voor deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

Voorwaarde 1: extra kosten

U heeft extra kosten gemaakt door een chronische ziekte en/of beperking. Denk hierbij aan:

Voorwaarde 2: zorgverzekering voor minima

U krijgt geen bijdrage als u gebruik maakt van de uitgebreide collectieve zorgverzekering via de gemeente (momenteel zijn dat: CZ Gemeente Extra Uitgebreid of VGZ Compleet + € 0,00 eigen risico). U ontvangt dan van de gemeente al een maandelijkse bijdrage bijzondere bijstand van € 45,00.

Voorwaarde 3: laag inkomen en vermogen

Uw gemiddelde inkomen moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Op onze pagina Normbedragen kunt u de actuele bijstandsnormen zien. Ook mag uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet meer bedragen dan de bijstand toelaat. Op de website Antwoordop.nl (Deze link gaat naar een externe website) kunt u de voorwaarden en actuele bedragen zien.

Meer informatie

Leven met een chronische ziekte of een handicap brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Op de website Meerkosten.nl (Deze link gaat naar een externe website) vindt u informatie over: