In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. In deze gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoe werkt het?

U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  stopt met ingang van 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 is het Bbz weer de enige vangnetregeling voor ondernemers. In het 4e kwartaal van 2021 geldt als opvolger van de Tozo een tijdelijk aangepaste Bbz- regeling.

U kunt vanaf 1 oktober 2021 een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling Bbz. De tijdelijke regeling Bbz kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 oktober 2021.

Informatie tijdelijke regeling Bbz

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de regeling aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt en/of u in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgikbbz.nl een lijst met vragen doorlopen om te kijken of u bij de doelgroep hoort.

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • u zelfstandige bent (u bent voor uw inkomen aangewezen op eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
  • uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten;
  • u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent;
  • u minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt;
  • als uw partner ook in het bedrijf werkt, dan moet hij/ zij minimaal 525 uur per jaar werken en uzelf minimaal 875 uur per jaar.

Aanvraag tijdelijke regeling BBZ

Ondernemers die de tijdelijke regeling Bbz aan willen vragen,  maken gebruik van het formulier aanvragen tijdelijke regeling Bbz.. U vult de gevraagde gegevens in en na controle drukt u op verzenden. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling.

Nieuwe aanvraag tijdelijke regeling Bbz

Toestemmingsverklaring partner

Indien u een partner heeft moet deze zijn/haar toestemming geven. 

Toestemming partner BBZ