Lees pagina voor

Bijstandsfraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering en woont deze persoon in de gemeente Druten? Dan kunt u dit op verschillende manieren (anoniem) melden bij de gemeente.

De gemeente onderzoekt bijstandsfraude. We willen namelijk voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben. Enkele voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

Wat moet u doen?

Vermoedt u bijstandsfraude? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Druten. U geeft gegevens door zoals:

U kunt bijstandsfraude op drie verschillende manieren melden, namelijk online, telefonisch, of schriftelijk:

Gemeente Druten
t.a.v. afdeling Samenleving
Postbus 1
6650 AA Druten

Meer informatie

Als u fraude meldt, gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om. U kunt bijstandsfraude ook anoniem melden.  Het is belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Wij kunnen een anonieme melder namelijk niet meer benaderen voor aanvullende informatie of vragen.

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar bijstandsfraude. Over de voortgang van het onderzoek kunnen wij u niet informeren, dit in verband met de privacy.