Lees pagina voor

Boom kappen

Het kappen van bomen en bossen mag niet zomaar. U heeft een kapvergunning nodig in de volgende gevallen:

Valt uw boom/bos niet onder de lijst met waardevolle bomen of onder de Wet natuurbeheer? Dan is deze vergunning en meldingsvrij. U heeft dan geen toestemming nodig voor het kappen.

Wat moet u doen?

  1. om wat voor soort boom het gaat
  2. waar de boom staat
  3. of het om een of meer bomen gaat
  4. hoe u het kappen aan wilt pakken
  5. waarom u de boom wilt kappen

Let op: Alleen de eigenaar van de grond waarop de boom staat kan een vergunning aanvragen.

Vallen de bomen onder de Wet Natuurbescherming? Dan kunt u via de website van de provincie Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) een melding doen.

Wat kost het?

Leges vergunning aanvraag kappen boom
Hoeveel kappen Kosten
2.3.22.a. voor het kappen van maximaal 10 bomen € 117,85
2.3.22.b. voor het kappen van 11 bomen of meer € 146,65

Hoelang duurt het?

Regels kappen bomen

De regels voor het kappen van bomen staan in de Algemene plaatselijke verordening (Deze link gaat naar een externe website) (zoek op postcode en als zoekwoord algemene plaatselijke verordening).

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt de volgende waarden van de boom:

Uit de beoordeling volgt of u de boom mag kappen. U moet dan soms wel een nieuwe boom terugplaatsen daarvoor.

Vragen?

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.