Lees pagina voor

Boom kappen

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom of het voor de eerste keer knotten van een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een ontheffing kapverbod aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Het kappen of stevig snoeien van een boom of houtopstand op uw terrein is toegestaan zonder omgevingsvergunning als de boom of houtopstand:

Wat moet u doen?

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u nagaan of u een kapvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. De kapvergunning heet hier overigens een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. Gebruik hiervoor uw DigiD (Deze link gaat naar een externe website). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website).

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

Kapmelding volgens de wet natuurbescherming

Voor het kappen of stevig snoeien van een boom of houtopstand die onder de wet natuurbescherming valt, doet u een kapmelding. Deze dient u in bij de Provincie Gelderland (Deze link gaat naar een externe website).

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

Monumentale en waardevolle bomen

Voor het kappen of stevig snoeien van een monumentale of waardevolle boom is wel een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale of waardevolle boom verleent de gemeente slechts bij uitzondering. Een reden daarvoor kan zijn:

Wet natuurbescherming

De wet natuurbescherming geldt voor het bos, maar ook voor andere houtopstanden zoals houtwallen, struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoen. U heeft met de wet natuurbescherming te maken als:

Contactgegevens vergunningverleners

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.