Lees pagina voor

Brief vroegsignalering

Sinds 1 januari 2021 bestaat er een wijziging op de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat wij inwoners met geldproblemen eerder en beter kunnen helpen. Wij ontvangen als gemeente van bijvoorbeeld woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars, energiebedrijven en waterbedrijven een signaal bij betalingsachterstanden.

Hoe nemen wij contact met u op?

Iedere inwoner, waarvan we bericht krijgen over een betaalachterstand, sturen we een SMS, email of brief. Daarin geven we aan hoe we u kunnen helpen. Ook verwijzen we naar deze website. Als er meerdere achterstanden zijn dan nemen we ook telefonisch contact op om hulp aan te bieden. Ook kan het zijn dat we op huisbezoek gaan om hulp aan te bieden.

Wat kunt zelf doen?

Hier leest u wat u zelf kunt doen als u (beginnende) betalingsachterstanden heeft. Als u hulp wilt bij het oplossen van uw financiële problemen neem dan contact met ons op via: 088 432 70 00. Geef aan dat u iemand wil spreken van het team vroegsignalering. Onze hulp is altijd gratis en u kunt snel bij ons terecht.

Zelf oplossen van de achterstanden

Voorkom problemen en kom snel in actie! Om financiële problemen op te lossen heeft u een goed inzicht in uw financiën nodig. Het is belangrijk dat u een overzicht heeft of maakt van uw inkomsten en uitgaven. Ook heeft u een overzicht nodig van alle betalingsachterstanden. Als u weet wat er per maand overblijft en welke achterstanden u heeft, dan kunt u een plan maken hoe de achterstanden in te lopen. Met dit plan kunt u contact opnemen met de organisaties waar u achterstanden heeft.

Op de website Zelfjeschuldenregelen (Deze link gaat naar een externe website) kunt u een plan maken voor het inlopen van de betalingsachterstanden.

Toeslagen

Kijk ook naar manieren om uw inkomen  te vergroten. Maakt u al gebruik van alle regelingen waar u recht op heeft? Ontvangt u toeslagen van de belastingdienst? Klopt het inkomen waarop de toeslagen berekend zijn nog? Als u minder inkomen krijgt dan heeft u nu misschien wel recht op toeslagen. Als u al toeslagen ontvangt dan krijgt u misschien hogere toeslagen. U moet zelf een verandering in uw inkomen doorgeven aan de belastingdienst. Hier kunt u zien of u recht heeft op toeslagen (Deze link gaat naar een externe website).

Regelingen van de gemeente

Misschien heeft u recht op een minimaregeling van de gemeente. Voor meer informatie over de regelingen van de gemeente Druten kijk op de pagina inkomensregelingen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van toeslagen? Of bij het aanvragen van regelingen voor mensen met een laag inkomen? Neem contact op met de welzijnsorganisatie MeervoorMekaar (Deze link gaat naar een externe website). Vrijwilligers van het administratie en formulierenteam van Meervoormekaar helpen u graag!