Lees pagina voor

Calamiteit Wmo

De gemeente moet erop toezien dat de ondersteuning die Wmo aanbieders geven aan inwoners van goede kwaliteit is. Hiervoor moet de gemeenten onder meer afspraken maken over hoe de gemeente omgaat met een melding van een calamiteit of geweldsincident. De gemeenten in Gelderland-Zuid (Rivierenland en Rijk van Nijmegen) en Mook en Middellaar hebben hierover afspraken gemaakt.

Protocol meldingen calamiteiten en geweld Wmo (Deze link gaat naar een externe website)

Rol van de aanbieder bij een calamiteit of geweldsincident

Als er een calamiteit of geweldsincident is in een instelling, moet deze aanbieder daarvan meteen melding doen. Dit is zo geregeld in de Wmo. Het is belangrijk dat de aanbieder daarvoor de juiste stappen doorloopt. Onder de kop  “Hoe werkt het?” staan de stappen die voor een aanbieder belangrijk zijn. Deze staan ook in het protocol.

Meer informatie

Het melden van een calamiteit bij de gemeente doet u als aanbieder als volgt:

N.B.: Als er sprake is van een calamiteit die direct leidt tot maatschappelijke onrust, belt u dan meteen de politie.