Lees pagina voor

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp

De gemeenten in Gelderland-Zuid (Rivierenland en Rijk van Nijmegen) en Mook en Middellaar hebben samen afspraken gemaakt over de werkwijze na de melding van een calamiteit of geweldsincident. Deze afspraken staan in het protocol meldingen calamiteiten en geweld jeugdhulp.

Protocol meldingen calamiteiten en geweld jeugdhulp (Deze link gaat naar een externe website)

Rol van de aanbieder bij een calamiteit of geweldsincident

Als er een calamiteit of geweldsincident is in een instelling, moet deze aanbieder daarvan meteen melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit is zo geregeld in de Jeugdwet. In het regionale protocol is bovendien afgesproken dat de aanbieder ook melding doet bij de gemeente waar de calamiteit heeft plaats­gevonden. Het is belangrijk dat de aanbieder daarvoor de juiste stappen doorloopt. Onder de kop “Hoe werkt het?” staat welke stappen voor de aanbieder belangrijk zijn. Deze staan ook in het protocol.

Meer informatie

Het melden van een calamiteit bij de gemeente doet u als aanbieder als volgt:

Als er sprake is van een calamiteit die direct leidt tot maatschappelijke onrust, belt u dan meteen de politie.