Lees pagina voor

Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens

De gemeente Druten heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. Deze zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Vanaf half november tot en met 31 december van ieder kalenderjaar kunt u aangeven of u hier aan wilt deelnemen.

Wilt u meedoen aan de CAZ?

Bent u dit kalenderjaar al deelnemer van de CAZ? Dan vraagt uw zorgverzekeraar rond half november of u het volgende kalenderjaar weer wilt deelnemen. Bent u dit kalenderjaar nog geen deelnemer van de CAZ en wilt u volgend kalenderjaar wel deelnemen? Ga dan rond half november naar de website Gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een externe website) om u aan te melden.

Wat is het voordeel?

De gemeente Druten betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per maand mee of € 37,50. Dit hangt af voor welk pakket u kiest. Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal bedoeld is voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Zo spreidt u de betaling van het eigen risico over het hele jaar.

Wat moet u weten?

Wilt u straks deelnemen aan de CAZ? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand

U kunt niet deelnemen als u een betalingsachterstand heeft in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:

Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig vermogen

Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in oktober van dit kalenderjaar moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Ook mag u maar beperkt spaargeld hebben.

Wat kost het?

De premies voor het volgende kalenderjaar worden jaarlijks rond half november bekend gemaakt.

Premiebetaling

De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet betalen af van uw bank- en girorekening. Wij storten de gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) op uw bankrekening.

Zorgtoeslag

De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.