Lees pagina voor

Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens

Heeft u een laag inkomen? De gemeente Druten heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. U kunt vanaf half november tot en met 31 december doorgeven of u hier aan wilt meedoen.

Doet u al mee aan de CAZ?

Bent u dit jaar al deelnemer van de CAZ? Dan vraagt uw zorgverzekeraar rond half november of u het volgende jaar weer wilt meedoen. Wilt u mee blijven doen met het aanvullende verzekeringspakket wat u nu heeft? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u het aanvullende verzekeringspakket wat u nu heeft veranderen? Dan moet u dit doorgeven via de website van Gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een externe website). Dit kan tot 31 december.

Wilt u meedoen aan de CAZ?

Bent u dit jaar nog geen deelnemer van de CAZ? Wilt u volgend jaar wel meedoen? Ga dan rond half november naar de website van Gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een externe website) om u aan te melden. Dit kan tot 31 december.

Wat is het voordeel?

U krijgt korting van de zorgverzekeraars. De gemeente Druten betaalt mee aan de maandpremie. Zorgverzekeraars CZ en VGZ bieden allebei drie verzekeringen aan, waaraan de gemeente meebetaalt:

Wat moet u weten?

Wilt u straks meedoen aan de CAZ? Dan gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1 - géén achterstand met uw betalingen

Heeft u een achterstand met het betalen van de premie en/of rekeningen van de verzekeraar? Dan kunt u niet meedoen. Daarbij gelden de volgende regels:

Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig eigen spaargeld

Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in oktober van dit jaar is minder dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Op onze pagina Normbedragen vindt u de bijstandsnormen. Ook mag u maar weinig spaargeld hebben. Op de website Antwoordop.nl (Deze link gaat naar een externe website) ziet u hoeveel spaargeld u maximaal mag hebben.

Wat moet u betalen?

Elk jaar rond november zijn de premies voor het volgende jaar bekend.

Premiebetaling

De zorgverzekeraar schrijft de premie die u moet betalen automatisch af van uw rekening. Wij betalen de gemeentelijke bijdrage elke maand (achteraf) aan u.

Zorgtoeslag

De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.