Lees pagina voor

Gérard de Wildt

Pasfoto van Gérard de Wildt
Functie
Wethouder, 2e loco burgemeester
Politieke partij
Dorpslijst Horssen
E-mail
gwildt@druten.nl

Taken

 • Werk en inkomen
 • Welzijn en zorg
 • Onderwijs (inclusief gebouwen)
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Doelgroepenvervoer
 • Dierwelzijn
 • Leefbaarheid (incl. dorpshuizen)
 • Statushouders en inburgering

Nevenfuncties

 • Lid AB GR Rijk van Nijmegen (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling)
 • Lid bestuursadvies commissie Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
 • Lid AB en DB GGD Gelderland-Zuid
 • Lid GR Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN)
 • Lid Stuurgroep de Gelenberg
 • Lid Stuurgroep Dorpshuis De Lier