Lees pagina voor

Contact met de griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ook burgers, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie. Dat kunnen vragen zijn over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook vragen over procedures et cetera.

De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Bij de griffie werken Jan van Workum (griffier), Madeleine Ackermans (raadsadviseur, plaatsvervangend griffier) en Ingrid Meeuwsen (griffiemedewerker).

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie. Dit kan via telefoonnummer 088 432 70 00 of per mail griffie@druten.nl.