De griffier van de raad ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie. Dit kan via het telefoonnummer 088 432 70 00 per e-mail: griffie@druten.nl.