Lees pagina voor

Contact met de griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Ook inwoners, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht bij de griffie. Bijvoorbeeld wanneer een onderwerp besproken wordt. Of vragen over procedures.

Bij de griffie werken:

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan via telefoonnummer 088 432 70 00 of via mail griffie@druten.nl.