Lees pagina voor

Controle bouw en verbouwing

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Meer informatie

De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

De gemeente heeft de volgende rechten om goed te kunnen controleren en handhaven:

Constateert de gemeente dat de voorschriften niet worden gehandhaafd, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet u weten?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat.