Lees pagina voor

Duurzame warmte

Warmteplan: de route naar een aardgasvrij Druten

We merken allemaal dat de energieprijzen stijgen. Fossiele brandstoffen raken op én gas uit Groningen is niet meer beschikbaar. Redenen genoeg om stappen te zetten in de warmtetransitie. Daarom heeft de gemeente Druten het Duurzame Warmteplan gemaakt. Er staan concrete stappen in om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te kunnen zijn. 2050 klinkt ver weg. Maar we hebben deze tijd hard nodig voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En om onze woningen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.

Aan de hand van 8 actielijnen gaan we aan de slag met de warmtetransitie. Zo gaan we inwoners helpen met isoleren en besparen. Mensen moeten het wel zelf doen, maar ze hoeven het niet alleen te doen. In de Lokale Energie Strategie die in 2023 wordt opgesteld, wordt dit Warmteplan verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

In juli 2023 stelde de gemeenteraad  ‘Duurzame Warmteplan – onze koers naar een aardgasvrij Druten.’ vast. Dit document is op te vragen via: energie@drutenwijchen.nl

Transitievisie Warmte

Een transitievisie warmte is een document dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
De gemeenteraad heeft in januari 2022 De Transitievisie Warmte vastgesteld. Benieuwd naar dit document? U kunt het opvragen via: energie@drutenwijchen.nl