Lees pagina voor

Economische visie

In de economische visie staat hoe Druten zich tot 2030 gaat ontwikkelen op het gebied van economie.

Een goede economie staat aan de basis van een bruisende gemeente. Gaat het onze inwoners en ondernemers economisch goed? Dan is dat direct van invloed op het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom onze visie ‘Economische visie Druten 2030, Eigenzinnig hart van Maas en Waal’. Daarin omschrijven wij hoe we er in 2030 willen voorstaan. En hoe we dat willen gaan doen. Wat zijn daarbij de zwaktes en bedreigingen. Maar vooral ook wat zijn de sterke punten en kansen van Druten! De visie hebben we samen met de Drutense ondernemers gemaakt.

Economische visie (Deze link gaat naar een externe website)

De visie staat onder punt 9.2

Hoe nu verder?

De visie zorgt voor houvast. Bij de beoordelingen van nieuwe bedrijven en nieuw ideeën. En bij wat we wel of niet willen. De visie geeft alle ruimte om Druten economisch net even naar een hoger niveau te tillen.