Lees pagina voor

Erkenning van een kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Of bent u een duomoeder en heeft u geen verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting? Dan kunt u uw kind erkennen.

Heeft een van de ouders (of beiden) niet de Nederlandse nationaliteit? Bel dan naar 088 432 70 00 voordat u een afspraak maakt. If one (or both) of the parents do not have the Dutch nationality, please contact us before making an appointment 088 432 70 00.

Wat moet u meenemen?

  • Bij het eerste kind moet de moeder meekomen.
  • Bij een tweede kind is dat niet verplicht. Een schriftelijke toestemming is dan voldoende. Uitzondering: Wilt u als ouders géén gezamenlijk gezag over het kind? Dan moet moeder wel meekomen naar de afspraak.
  • Legitimatiebewijs van de moeder en uzelf (de erkenner).

Wanneer erkent u?

Erkenning voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht):

Erkenning bij de geboorteaangifte:

Erkenning na de geboorte:

Keuze achternaam

Het kind krijgt standaard de achternaam van de moeder die bevallen is. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.