Lees pagina voor

Expertiseteam jonge kind

Meestal maken jonge kinderen (tot zeven jaar) een gezonde ontwikkeling door. Maar beroepskrachten in kinderopvang, basisonderwijs en gezondheidszorg kunnen ook met ingewikkelde problemen in die ontwikkeling te maken krijgen.

In sommige gevallen kunnen zij deze niet zelf oplossen. Dit vraagt om extra ondersteuning en begeleiding. Die beroepskrachten kunnen daarvoor dan advies inwinnen bij het Drutense ‘expertiseteam jonge kind’. In het expertiseteam zitten een jeugdarts, een psycholoog, een onderwijsondersteuner en een coördinator. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken: hun hulpvraag staat centraal. Als dat nodig is, worden ook andere experts ingezet.

Het team is een samenwerking van Sociaal Team Druten, SPOM Onderwijs en Kinderopvang, Samenwerkingsverband Stromenland en GGD Gelderland-Zuid. Hiermee willen onderwijs en jeugdhulp ernstige problemen in de ontwikkeling van jonge kinderen vroeg opsporen. De bedoeling is om deze op tijd en goed aan te pakken en erger te voorkomen.

Vragen?

Voor vragen kunt u telefonisch contact op nemen met 088 432 70 00. Bereikbaar van maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 en op vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Ook kunt u een mail sturen naar expertiseteamjongekind@druten.nl.