Heeft u een zoon of dochter gekregen? Gefeliciteerd!

U moet binnen 3 dagen op afspraak aangifte doen in de gemeente waar uw kind geboren is. De vader en/of de moeder doet aangifte.
Voor een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. Bel naar 088 432 70 00.

Naamskeuze

 • Als ouders kunt  samen kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van de vader of die van de moeder.
 • Deze keuze is eenmalig. Worden er daarna meer kinderen geboren uit dezelfde relatie, dan hebben deze kinderen dezelfde geslachtsnaam als de eerstgeborene.
 • Bij de naamskeuze is het van belang dat beide ouders aanwezig zijn.

Situaties die veel voorkomen

 • Gehuwd: het kind krijgt de geslachtsnaam van de vader, tenzij gekozen wordt voor de geslachtsnaam van de moeder. De laatste mogelijkheid hiervoor is bij de geboorteaangifte.
 • Ongehuwd: het kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder.
 • Ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: het kind krijgt de geslachtsnaam waar u bij de erkenning voor heeft gekozen.

Wat moet ik doen?

 • Doe aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen.
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd.
 • Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Wat moet ik betalen?

De aangifte van geboorte is gratis.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt)
 • akte van naamskeuze (als u die hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring mee van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting als de donor anoniem is.

Handig om te weten

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. Als u wilt, kunt u ter plekke een afschrift van de geboorteakte kopen.