Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

De parkeerkaart staat op naam van een persoon. De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Let op! Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost altijd geld. Ook als u de gehandicaptenparkeerkaart niet krijgt. Lees de informatie op deze pagina daarom goed door voordat u een aanvraag doet.

Dit zijn de gehandicaptenparkeerkaarten die u kunt aanvragen:

Bestuurderskaart

 • U hebt een aantoonbare aandoening of gebrek.
 • U bent niet in staat om met loophulpmiddelen zelfstandig meer dan 100 meter te lopen.
 • De loopbeperking is langdurig van aard (minimaal 6 maanden).

Bent u permanent rolstoelgebonden? Dan komt u altijd in aanmerking voor een bestuurderskaart.

Passagierskaart

Om in aanmerking te kunnen komen voor een passagierskaart moet u naast de bovengenoemde punten ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een ernstige beperking, anders dan een loopbeperking.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoel gebonden bent.

Online aanvragen met DigiD

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Let op: 

Bij het aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart via DIGID hoeft u géén pasfoto mee te sturen. Er zal op een later tijdstip contact met u worden opgenomen over het inleveren van een pasfoto.

Bij het schriftelijk aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart vragen wij u wél een pasfoto mee te sturen

Schriftelijk aanvragen: uitprinten, invullen & opsturen

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF)

Wij vragen u tegelijk met dit formulier de volgende documenten op te sturen/in te leveren:

 • Een recente en originele pasfoto.
 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart), voor- en achterkant.
 • Bij het aanvragen van een bestuurderskaart: bovenstaande en een kopie van uw geldig rijbewijs.

Wat moet ik betalen?

Het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kost € 60 (tarief 2020). U betaalt deze kosten ook als wij uw aanvraag afwijzen en u de parkeerkaart niet krijgt.

U betaalt € 50 (tarief 2020) aan kosten voor het indienen van een aanvraag voor vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart door diefstal of verlies.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen acht weken een besluit van de gemeente waarin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Handig om te weten

 • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag zal een van de Zorgconsulenten contact met u opnemen.
 • Er vindt een indicatiegesprek plaats met een van de Zorgconsulenten waarin uw situatie wordt besproken.
 • U krijgt binnen acht weken een besluit van de gemeente waarin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

In sommige gevallen kan het zijn dat er (naast het indicatiegesprek) een medisch advies wordt opgevraagd bij een extern adviesbureau. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Wat te doen bij verlies

U kunt opnieuw een aanvraag indienen. U moet alle bewijsstukken en een kopie van aangiftebewijs van de politie in leveren. De oorspronkelijke vervaldatum van uw kaart blijft gehanteerd.