Lees pagina voor

Gemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor:

Bent u verzekerd tegen deze schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Wat moet u doen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

U stuurt een brief of e-mail naar de gemeente (zie contactgegevens onderaan) waarin u de volgende gegevens zet:

Bij uw brief of e-mail voegt u de volgende stukken:

Meer informatie

De gemeente beoordeelt uw claim of laat dit door haar verzekering doen. De beslissing of een schadeclaim wordt toegewezen of afgewezen is afhankelijk van de wettelijke voorschriften, jurisprudentie en in veel gevallen de uitkomst van een onderzoek ter plaatse.

Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is door gemeentelijk optreden of nalaten, dan krijgt u uw kosten (geheel of gedeeltelijk) vergoed.

Wijst de gemeente uw claim af dan kunt u nog een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter.