Lees pagina voor

Gemeentelijke begraafplaats

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven. U betaalt hiervoor grafrechten aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Rechthebbende

De rechthebbende is de houder van het grafrecht. Maar één persoon kan rechthebbende zijn. Dit kan iedereen zijn die een bepaalde (bloed)band of relatie had met de overledene. Als er sprake is van samenwoning van partners en de overledene had volwassen kind(eren), en er is geen samenlevingscontract en/of testament opgemaakt, dan wordt de rechthebbende aangewezen met toestemming van de volwassen kind(eren). Als zij samen geen overeenstemming bereiken beslist het gemeentebestuur.

De rechthebbende is verantwoordelijk voor het betalen van alle grafrechten. Ook heeft de rechthebbende het recht om al dan niet met toestemming te geven t.a.v. bepaalde handelingen genoemd in de Beheersverordening algemene begraafplaats Druten 2011 (Deze link gaat naar een externe website) zoals het plaatsen van een gedenkteken, bijplaatsen van een urn, verlenging van grafrechten en afstand doen van grafrechten.

Wat moet u doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen. U kunt de formulieren hiervoor opvragen door een mail te sturen naar info@druten.nl. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

Overschrijven of afstand doen van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende. Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Wat kost het?

Een overzicht van de kosten vindt u in de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Druten 2021 (Deze link gaat naar een externe website)

Grafonderhoud

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, rechthebbende, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U kunt het onderhoud van het graf tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden.

Grafsteen laten plaatsen

Voor het plaatsen van een grafsteen of een gedenksteen is een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer namens de opdrachtgever deze vergunning aan. Een vergunning voor het plaatsen van een graf- of gedenksteen kunt ook zelf aanvragen.

Wat moet u doen?

U kunt bij Team Openbare Ruimte van de gemeente Druten een aanvraag indienen door een mail te sturen naar info@druten.nl. U bent vrij in de manier van aanvragen. Wel moeten in uw aanvraag een aantal gegevens worden verstrekt:

Hoe lang duurt het?

Er zijn diverse voorwaarden met betrekking tot de (maximale) maatvoering van staande en/of liggende monumenten (grafstenen of gedenkstenen). Informatie hierover leest u verder op deze pagina. Ook voor het (laten) uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats is (met uitzondering van regulier onderhoud aan de graven) meldplicht bij de beheerder.

De begraafplaats is afgesloten voor machines en voertuigen, maar kan worden geopend op verzoek.

Gedenkteken achteraf plaatsen

Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen dan kunt u bij de gemeente hiervoor een aanvraag indienen. U moet hiervoor wel rekening houden met maximale afmetingen. Voor graftypes zoals een tombe of kindergraf kunnen andere maten gelden; de meest gebruikte maten zijn voor een urenkelder of en een algemeen graf. Deze afmetingen zijn:

Afmetingen van een urnenkelder

Maximale afmetingen (lengte x breedte) voor liggende steen / monument:

Afmetingen van een algemeen graf

Maximale afmetingen (lengte x breedte) voor liggende steen / monument:

Maximale afmetingen (breedte x hoogte) voor een staande steen / monument:

Er is onder de grond een betonnen balk aanwezig waarop het staande monument bevestigd kan worden als u dat wilt.

Gebruikelijke procedure begrafenis

Plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De procedure wordt over het algemeen door de begrafenisondernemer afgehandeld. De gemeente Druten voert geen werkzaamheden uit ten aanzien van de daadwerkelijke begrafenis. Dat wil zeggen dat er geen medewerkers van de gemeente Druten voorlopen, laten zakken van de kist, plaatsen van urnen en asverstrooiing enzovoorts.