Lees pagina voor

Gemeentelijke begraafplaats

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven. U betaalt hiervoor grafrechten aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een afgesproken periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Huurt u het graf? Dan bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Rechthebbende

De rechthebbende is de houder van het grafrecht. Maar één persoon kan rechthebbende zijn. Dit kan iedereen zijn die een (bloed)band of relatie had met de persoon die overleden is.

De rechthebbende betaalt alle grafrechten. De rechthebbende gaat ook over handelingen die staan in de Beheersverordening algemene begraafplaats Druten 2011 (Deze link gaat naar een externe website). Zoals het plaatsen van een gedenkteken, bijplaatsen van een urn, verlenging van grafrechten en afstand doen van grafrechten.

Wat moet u doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. Wilt u dit zelf doen? Stuur dan een e-mail naar info@druten.nl. Zet daarin de volgende informatie:

Overschrijven of afstand doen van het graf

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

Loopt de huurperiode van het graf nog? En u wilt het graf niet meer? Dan kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Wat kost het?

Een overzicht van de kosten vindt u in de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Druten 2021 (Deze link gaat naar een externe website)

Grafonderhoud

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, rechthebbende, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U kunt het onderhoud van het graf tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden.

Grafsteen laten plaatsen

Voor het plaatsen van een grafsteen of een gedenksteen is een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer namens de opdrachtgever deze vergunning aan. Een vergunning voor het plaatsen van een graf- of gedenksteen kunt ook zelf aanvragen.

Wat moet u doen?

Stuur een e-mail naar info@druten.nl. Zet daarin de volgende gegevens:

Hoe lang duurt het?

Er zijn voorwaarden voor de (maximale) maatvoering van staande en/of liggende monumenten (grafstenen of gedenkstenen). Informatie hierover leest u verder op deze pagina. Ook voor het (laten) uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats is meldplicht bij de beheerder. Dit geldt niet voor normaal onderhoud aan het graf.
De begraafplaats is dicht voor machines en voertuigen. Maar als u wilt kunnen we de begraafsplaats openen.

Gedenkteken achteraf plaatsen

Wilt u op een later moment een grafsteen of gedenkplaat plaatsen? Dan kunt u bij de gemeente hiervoor een aanvraag doen.

Hiervoor zijn maximale afmetingen. Voor graftypes zoals een tombe of kindergraf kunnen andere maten gelden. De meest gebruikte maten zijn voor een urenkelder of en een algemeen graf. Deze afmetingen zijn:

Afmetingen van een urnenkelder

Maximale afmetingen (lengte x breedte) voor liggende steen / monument:

Afmetingen van een algemeen graf

Maximale afmetingen (lengte x breedte) voor liggende steen / monument:

Maximale afmetingen (breedte x hoogte) voor een staande steen / monument:

Er is onder de grond een betonnen balk aanwezig. Daarop kan het staande monument bevestigd worden als u dat wilt.

Plaatsen gedenksteen bij begrafenis

Plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. De gemeente Druten voert geen werkzaamheden voor de echte begrafenis.