Geschiedenis van Druten

Over de oorsprong van de namen van de vijf kernen in onze gemeente zijn verschillende theorieën, waarbij er echter geen is die algemeen aanvaard wordt. We weten wel dat we te maken hebben met zeer oude namen. In het jaar 1100 bestonden alle Maas en Waalse dorpen al; de meeste zijn waarschijnlijk nog wel enkele eeuwen ouder. Er bestond toen een betrekkelijk hoge welvaart. Sommige dorpen waren in de middeleeuwen groter dan nu en er werden voor die tijd - uit de opbrengst van de akkerbouw - rijke en grote kerken gebouwd, waarvan nu nog enkele schamele resten zijn overgebleven. Uit diverse veldnamen en ook uit de rekeningen betreffende de opbrengsten van de tienden, is af te leiden dat de bevolking toen voornamelijk leefde van de akkerbouw. De veeteelt is kennelijk pas later een rol gaan spelen (bron: "Straatnamen in de gemeente Druten").

Geschiedenis van het Land van Maas en Waal

Er is veel geschreven over het Land van Maas en Waal. In de bibliotheek van Druten kunt u de boeken hierover vinden. Schrijvers die over deze omgeving hebben gepubliceerd, zijn o.a. J. van Os, H. van Heiningen, A.G. Schulte en H. Manders.

Het wapen van de gemeente Druten

Het gemeentewapen van Druten, de groene band op een wit veld, is ontleend aan het wapen van de heren van Druten, die in de 14e en 15e eeuw een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de streek. In het familiearchief van Nijdeggen, dat zich bevindt in het slot Haag, is een aantal zegels van de heren van Druten bewaard.
In 1818 werden de dorpen Afferden, Deest en Puiflijk toegevoegd en wel als volgt in het wapen: 'Van zilver beladen met een groenen dwarsbalk'. In mei 1984 werd als laatste Horssen toegevoegd aan de gemeente Druten. Ook dit zien we vanaf die tijd terug in het samengestelde wapen: 'Gedeeld: in zilver een dwarsbalk van sinopel, in sabel een aanziende leeuw van goud getongd en genageld van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.'

De gemeentelijke vlag

De vlag van de gemeente sluit nauw aan bij het wapen. De omschrijving van de vlag luidt:
"Op een zwarte broeking een aanziende gele leeuw met rode tong en nagels; de vlucht met drie banen, wit, groen en wit."
"Inter amnes tuta" (tussen de stromen veilig).

Het gebruik van het (oud) gemeentewapen, de gemeentevlag en het logo

Een gemeentewapen wordt bij Koninklijk Besluit verleend aan een gemeente. De gemeente is eigenaar van het gemeentewapen en heeft het exclusieve recht om dit wapen te voeren. Het wordt gebruikt bij officiële gelegenheden. Het is dan ook verboden om dit officiële gemeentewapen van de gemeente Druten, al dan niet voor commerciële doeleinden, te gebruiken. Dit geldt ook voor de oude gemeentewapens van Druten en Horssen. Het recht tot gebruik hiervan door derden kan niet worden toegestaan, omdat dan de suggestie ontstaat dat er een relatie is met de gemeente.
Men kan overigens wel een verzoek tot het gebruik van het wapen indienen.

Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Ook het gemeentelogo is een exclusief teken van de gemeentelijke organisatie. Het gebruik van het logo door derden is niet toegestaan.
De gemeentevlag mag door inwoners van Druten worden gevoerd bij officiële gelegenheden en feestelijkheden.