Lees pagina voor

Geschiedenis van de gemeente

Over de oorsprong van de namen van de vijf kernen in onze gemeente zijn verschillende theorieën, waarbij er echter geen is die algemeen aanvaard wordt. We weten wel dat we te maken hebben met zeer oude namen.

In het jaar 1100 bestonden alle Maas en Waalse dorpen al; de meeste zijn waarschijnlijk nog wel enkele eeuwen ouder.

Er bestond toen een betrekkelijk hoge welvaart. Sommige dorpen waren in de middeleeuwen groter dan nu en er werden voor die tijd - uit de opbrengst van de akkerbouw - rijke en grote kerken gebouwd, waarvan nu nog enkele schamele resten zijn overgebleven. Uit diverse veldnamen en ook uit de rekeningen betreffende de opbrengsten van de tienden, is af te leiden dat de bevolking toen voornamelijk leefde van de akkerbouw. De veeteelt is kennelijk pas later een rol gaan spelen.

Dorpen in de gemeente Druten

Puiflijk

Puiflijk is het dorp ten zuidwesten van Druten. Hoewel de overgang tussen Druten-Zuid en Puiflijk steeds vloeiender verloopt, heeft Puiflijk nog een heel eigen karakter en willen de inwoners dit ook graag zo houden. De inwoners vormen een hechte gemeenschap, menig inwoner is ook een echte geboren en getogen Puiflijker.

Horssen

Horssen is een gemoedelijk dorp ten zuiden van Druten, waarin je heerlijk kunt onthaasten en waar de inwoners zich nog echt veilig kunnen voelen. Als je wilt genieten van het stadse leven, ben je dankzij de Maas en Waalweg binnen 20 minuten in Nijmegen.

Druten

Het kerkdorp Druten vervult voor de eigen en de omliggende (kerk)dorpen een centrumfunctie. Dat wil zeggen dat Druten een aantal (basis)voorzieningen heeft op het gebied van de gezondheidszorg, de detailhandel, het culturele aanbod, de economie, bedrijventerreinen en woningbouw.

Afferden

Afferden is een dorp gelegen ten zuidoosten van het dorp Druten. Het heeft haar inwoners veel te bieden. Hoewel ook hier, zoals in veel kleine kernen het voorzieningenniveau (winkels e.d.) onder druk staat, is Afferden nog steeds een gewilde woonomgeving.

Deest

Deest is van oudsher een echt dijkdorp. Nog steeds is aan de Deester dijk te zien dat het drukke leven zich vooral op en aan de dijk afspeelde: huisjes op de dijk, de steenfabriek aan de dijk. Niet vreemd als je bedenkt dat zo’n honderd jaar geleden de rivier en de dijk in de hele streek de belangrijkste verbindingswegen waren.

Het wapen van de gemeente Druten

Het gemeentewapen van Druten, de groene band op een wit veld, is ontleend aan het wapen van de heren van Druten, die in de 14e en 15e eeuw een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de streek. In het familiearchief van Nijdeggen, dat zich bevindt in het slot Haag, is een aantal zegels van de heren van Druten bewaard.

In 1818 werden de dorpen Afferden, Deest en Puiflijk toegevoegd en wel als volgt in het wapen: 'Van zilver beladen met een groenen dwarsbalk'. In mei 1984 werd als laatste Horssen toegevoegd aan de gemeente Druten. Ook dit zien we vanaf die tijd terug in het samengestelde wapen: 'Gedeeld: in zilver een dwarsbalk van sinopel, in sabel een aanziende leeuw van goud getongd en genageld van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.'

Gemeentelijke vlag

De vlag van de gemeente sluit nauw aan bij het wapen. De omschrijving van de vlag luidt: "Op een zwarte broeking een aanziende gele leeuw met rode tong en nagels; de vlucht met drie banen, wit, groen en wit." en "Inter amnes tuta" wat tussen de stromen veilig betekent.