Lees pagina voor

Grond kopen of huren

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, of in bruikleen nemen. Bijvoorbeeld bouwkavels of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u de grond in bruikleen neemt dan mag u de grond gebruiken.

Wilt u het schriftelijk aanvragen? Stuur dan een mail.

Kavels en gebouwen

Wij hebben nu geen kavels of gebouwen van de gemeente Druten beschikbaar voor uitgifte.

Kopen

Het kopen van een groenstrook kan alleen als u eigenaar van de aangrenzende grond bent. Uw aanvraag toetsen wij aan ons beleid op verschillende punten. Denk hierbij aan groen, verkeer, beheers- en bestemmingplannen. Soms stellen wij extra voorwaarden, bijvoorbeeld het plaatsen van een haag, in plaats van houten schuttingen. Deze voorwaarden nemen wij dan op in de koopovereenkomst.

Wat kost het?

Kosten groenstroken
Groenstrook Kosten
De groenstrook ligt vóór de voorgevel van de woning (voorgevel lijn doortrekken naar aan te kopen grond). € 58,20 per m2
De groenstrook ligt zijzijde van de woning. € 130,95 per m2
De groenstrook ligt achter de achtergevel van de woning niet bebouwd of bebouwd met een vergunningsvrij tuinhuisje met een maximale oppervlakte van 30 m2. € 145,50 per m2

Let op: er komen nog extra kosten bij, zoals de kadastrale en notariële kosten.

Huren

Kunnen wij de grond niet aan u verkopen? Dan kunt u soms de grond wel huren. Hierbij toetsen wij aan dezelfde punten als bij koopgrond. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond huren. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.
Om extra kosten zo laag mogelijk te houden verhuren wij de grond dan per 10 jaar. De huurprijs moet u eenmalig vooraf betalen.
De huurprijs is 5% van de koopprijs van de grond plus eenmalige administratiekosten van € 50,-.

Bruikleen

In sommige situaties kunt u de grond ook in bruikleen nemen. Hierbij is het belang van de gemeente bij uitgifte groter dan dat van de bewoner. Bijvoorbeeld een strook berm langs een weggetje. De bewoner onderhoudt dan de groenstrook voor de gemeente en kan hier zelf gebruik van maken.

De voorwaarden van een bruikleenovereenkomst zijn:

Bij bruikleen is geen tegenprestatie aan de gemeente verschuldigd. Een besparing op het groenonderhoud is het voordeel voor de gemeente. U betaalt alleen eenmalig € 50,- contractkosten. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Gebruiksdoel

Bent u geïnteresseerd in een groenstrook? Onderzoek dan eerst of u het stuk grond dat u wilt kopen of huren kunt gebruiken waarvoor u dat wil.

Is de grond geschikt voor wat u ermee wil doen? Neem dan contact op met de gemeente over de groenstrook.

Hoelang duurt het?

Vanuit verschillende kanten moet worden bekeken of verkoop of verhuur mogelijk is. Iedere laatste donderdag van de maand worden alle ontvangen verzoeken, tot dan toe, uitgezet om dit te beoordelen. Dit kan ongeveer 4 weken duren. Daarna ontvangt u een bericht of verkoop of verhuur mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Publicatie voornemen gronduitgifte

De gemeente publiceert alle voornemens tot gronduitgifte openbaar. Daarbij houden we een termijn van ten minste 20 dagen aan, afhankelijk van de situatie. Zo kan, als dat van toepassing is, iedere serieus gegadigde dit aan ons laten weten. Soms kan het zijn dat het redelijk is dat maar één partij in aanmerking komt voor de gronduitgifte. Dit wordt bepaald door objectieve, toetsbare en transparante criteria. In dit geval mag de gemeente direct met deze partij een contract aan gaan. Dit voornemen zal ook worden gepubliceerd met een redelijke termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.