Lees pagina voor

Grond kopen of in bruikleen nemen

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, of in bruikleen nemen. Bijvoorbeeld bouwkavels of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u de grond in bruikleen neemt dan mag u de grond gebruiken.

Wat moet u doen?

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, of ik bruikleen wilt nemen voor uw doel kunt gebruiken:

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

Wilt u het schriftelijk aanvragen? Stuur dan een mail.

Wat kost het?

Voor het kopen van groenstroken gelden de volgende prijzen

Omschrijving

Prijs

restgroen zonder bouwmogelijkheid € 60,90 per m2
restgroen met bouwmogelijkheid en/of waardevermeerdering woning € 260,10 per m2

Meer informatie

U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

Als u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.