De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, of in bruikleen nemen. Bijvoorbeeld bouwkavels of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u de grond in bruikleen neemt dan mag u de grond gebruiken. 

Wat moet ik doen?

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, of ik bruikleen wilt nemen voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

Online aanvraag koop/in bruikleen nemen groenstroken

Schriftelijk aanvragen: 

Wilt u het schriftelijk aanvragen? Stuur ons een e-mail. Dan sturen wij het aanvraagformulier naar u op.

Wat moet ik betalen?

Voor het kopen van groenstroken gelden de volgende prijzen in 2020:

  • restgroen zonder bouwmogelijkheid € 60,90 per m2
  • restgroen met bouwmogelijkheid en/of waardevermeerdering woning m(als woningbouw per m2 ) € 260,10 per m

Handig om te weten

U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Als u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.