Wat moet ik doen?

U kunt zich hiervoor aanmelden via het meldingsformulier. Na aanmelding bespreekt de groenbeheerder met u wat de mogelijkheden zijn in het onderhoud. Bijvoorbeeld: schoffelen, snoeien, zwerfvuil ruimen of maaien.

Handig om te weten

Het groen onderhouden en dan?

Met de bewoners maken we een aantal afspraken over het onderhoud, zoals:

  • Het aanwezige groen onderhouden de bewoners, door te snoeien, grasmaaien of schoffelen.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhouden van de bomen op het perceel.
  • Snoeiafval en maaisel kunt u in de groene container afvoeren. Heeft u meer afval dan u in de container kwijt kunt? Dan kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder om het afval te laten afvoeren.
  • Heeft u vragen over bijvoorbeeld het onderhoud, dan kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.
  • De grond blijft in eigendom van de gemeente. Het plantsoen blijft openbaar groen en dus hoeft u geen huur te betalen.