Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013

In september 2013 is de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Druten vastgesteld. Hierin wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen de Inkoop van Werken, Leveringen of Diensten in de Gemeente Druten plaatsvindt. Onder andere Duurzaam inkopen, Social return, Lokale economie en MKB en drempelbedragen worden in de nota genoemd.