Lees pagina voor

Inspreken bij de gemeenteraad

U bent als burger, instelling of bedrijf van harte welkom om tijdens de ronde tafel gesprekken (RTG) zaken mee te geven aan de raad. De raad kan dat dan betrekken bij haar besluitvorming. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda van het RTG staan.

Iedere inspreker krijgt aan het begin van het desbetreffende agendapunt de gelegenheid om zijn of haar standpunt kenbaar te maken. De voorzitter zal hem/haar hiervoor uitnodigen. De inspreektijd per inspreker bedraagt vijf minuten. Naar aanleiding van de inspraak kunnen aanwezige raads- of burgerleden een verhelderende vraag stellen. Ook is het mogelijk dat de wethouder nog een reactie geeft. Daarna gaan de RTG-leden met elkaar en de wethouder in gesprek.

Wilt u meepraten?

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffier. In verband met de maatregelen van het RIVM moet je je uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden voor het inspreken bij de griffie door een mail te sturen naar griffie@druten.nl of te bellen naar 088 432 70 00.

Het advies is om uw betoog kort en krachtig te houden. De inspreektijd bedraagt maximaal vijf minuten, dit komt overeen met ongeveer één geprint A4’tje. Als u meer informatie kwijt wilt, kunt u dat vóór of direct na het Rondetafelgesprek mailen aan de griffier. De griffier zorgt voor de verspreiding ervan onder de raads- en burgerleden.