Jaarstukken 2020

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten maakt, in verband met het gestelde in artikel 197, lid 3 van de gemeentewet bekend, dat u de jaarstukken over het jaar 2020 vanaf heden kunt inzien. U vindt de stukken via onderstaande link. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Op 1 juli 2021 stelt de gemeenteraad de jaarstukken 2020 vast.