Lees pagina voor

Jeugdhulp geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Jeugd-GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden zijn:

Jeugd-GGZ is erop gericht deze problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden. Als u een kind hebt dat hulp nodig heeft dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

Wat moet u doen?

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

Hoelang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Als u een aanvraag voor Jeugd-GGZ gedaan hebt, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

Meer informatie