Lees pagina voor

Klacht indienen

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenprocedure.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Een klacht gaat altijd over gedrag. De procedure is niet bedoeld om besluiten te beïnvloeden of aan te vechten. Daarvoor geldt de bezwaarschriftprocedure of de mogelijkheid tot inspreken. Ook is een klacht niet bedoeld om opmerkingen over beleid door te geven. Wilt u iets doorgeven over de openbare ruimte of overlast melden (over bijvoorbeeld dieren of parkeren)? Meer informatie daarover vindt u op onze pagina melding doen.

Klacht schriftelijk doorgeven

Wilt u schriftelijk een klacht doorgeven. Dat kan! Schrijf een brief met daarin uw klacht en stuur deze op naar de gemeente. Of schrijf een e-mail met daarin uw klacht en stuur deze naar info@druten.nl.

Klacht telefonisch bespreken

Wilt u uw klacht liever telefonisch bespreken. Dat kan! Belt u dan de gemeente op 088 432 70 00 en vraag naar de klachtencoördinator.

Wanneer maakt u gebruik van de klachtenprocedure?

Een klacht kunt u het beste zo snel mogelijk indienen. Maar in ieder geval binnen een jaar na de vervelende gebeurtenis waarover u een klacht heeft. Dan ligt de gebeurtenis nog vers in het geheugen en kunnen we mogelijk de lucht snel klaren. U kunt uw klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. De klachtencoördinator is uw contactpersoon en kan u, wanneer u dit wilt, helpen bij de omschrijving van uw klacht.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Dient u een klacht in? Dan probeert de gemeente die klacht in overleg met u zo snel mogelijk op te lossen. De gemeente neemt binnen een week (telefonisch) contact met u op over de klacht. De klachtencoördinator bekijkt samen met u op welke manier wij uw klacht het beste kunnen behandelen.

Hoelang duurt het?

De klacht moeten wij uiterlijk binnen 6 weken na het indienen afhandelen. Deze termijn mogen wij één keer verlengen met 4 weken.

Ombudsman

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

Jaarverslagen

Wilt u oudere stukken opvragen? Stuur een e-mail naar: info@druten.nl.