Lees pagina voor

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners van de gemeente Druten moeten gemeentelijke belastingen betalen. Als u een laag inkomen heeft kunt u misschien wel kwijtschelding krijgen.
Kwijtschelding betekent dat u bijvoorbeeld geen rioolrechten of afvalstoffenheffing meer hoeft te betalen.

Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding vindt u op de website van Munitax.