Lees pagina voor

Marktplaatsvergunning

Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen, dan hebt u een marktvergunning nodig. De markt vindt op vrijdagen plaats op De Markt in Druten.

Een marktplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Wat moet u doen?

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben we het volgenden van u nodig:

Let op! Op proef staan is niet mogelijk.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van uw verzoek kost € 54,70.

Daarna betaalt u marktgeld voor de ruimte die u per strekkende meter in gebruik neemt. Ook moet u betalen voor elektra. Alle informatie vindt u in de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden (Deze link gaat naar een externe website). De kosten van kraamhuur kunt u opvragen bij Haren Kramen Exploitatie. U kunt bellen naar: 041 264 79 72. Van Haren Kramen Exploitatie is de kraamleverancier van de gemeente Druten.

Meer informatie

Markthandel valt onder de ambulante handel. U heeft geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. Wilt u op de weekmarkt staan? Dan heeft u altijd een marktvergunning van de gemeente nodig voor een standplaats op de markt.

Voor een vaste plaats geldt het volgende:

De vergunning is in voor u persoonlijk. Wilt u niet meer op de markt staan? En kent u een ondernemer die op uw plek wil staan? Vraag dan toestemming om uw vergunning over te dragen aan de andere ondernemer.