Lees pagina voor

Meehelpen aan groenonderhoud

Als inwoner kunt u meehelpen in het groenonderhoud van de gemeente, door bijvoorbeeld een plantsoen in uw buurt te onderhouden. Als gemeente ondersteunen wij u graag daarbij. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Na aanmelding bespreekt de groenbeheerder met u wat de mogelijkheden zijn in het onderhoud. Bijvoorbeeld: schoffelen, snoeien, zwerfvuil ruimen of maaien.

Het groen onderhouden en dan?

Met de bewoners maken we een aantal afspraken over het onderhoud, zoals: