Lees pagina voor

Meldpunt Bijzondere Zorg

Bent u bezorgd over een persoon in uw omgeving die zich verward gedraagt? Neemt u dan contact op met het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD (Deze link gaat naar een externe website)

Wanneer kan ik contact opnemen met het meldpunt?

Uw buurvrouw doolt ’s avond op straat rond. In veel te koude kleding. Uw oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt altijd een man op een bankje zitten. Hij ziet er vervuild uit en praat in zichzelf.

Hoe kan ik een melding doen?

Als inwoner kunt u direct een melding doen via een meldpuntformulier voor inwoners (Deze link gaat naar een externe website). Daarnaast kunt u een mail sturen naar secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl. Ook kunt u op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 088 144 70 40.

Wat doet het meldpunt met mijn melding?

Als u contact opneemt met het meldpunt, dan stelt de medewerker van de GGD u een aantal vragen. Met uw antwoorden bepaalt het meldpunt welke hulp nodig is. Het meldpunt vraagt u om de situatie te beschrijven waarover u zich zorgen maakt. Ook vraagt het meldpunt of u weet of de persoon waarover u belt, al hulp krijgt. Als deze persoon al hulp krijgt, neemt de meldpuntmedewerker contact op met deze hulpverlener(s). Krijgt de persoon waarover u zich zorgen maakt nog geen hulp? Dan regelt de medewerker van de GGD dit zo snel mogelijk.

Meer informatie over het meldpunt leest u op de website van de GGD Gelderland-Zuid (Deze link gaat naar een externe website).