Lees pagina voor

Meldpunt Bijzondere Zorg

Bent u bezorgd over een persoon in uw omgeving die zich verward gedraagt? Neemt u dan contact op met het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD. Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor inwoners en professionals. Het Meldpunt bekijkt na uw melding welke ondersteuning nodig is en regelt de ondersteuning.

Wanneer kan ik contact opnemen met het meldpunt?

Uw buurvrouw doolt ’s avond op straat rond. In veel te koude kleding. Uw oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf.

Hoe kan ik een melding doen?

Als inwoner kunt u direct een melding doen via een meldpuntformulier voor inwoners. Daarnaast kunt u een mail sturen naar secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl. Ook kunt u op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 088 144 70 40.

Wat doet het meldpunt met mijn melding?

Als u contact opneemt met het meldpunt dan stelt de medewerker van de GGD u een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden bepaalt het meldpunt welke ondersteuning nodig is. Het meldpunt vraagt u onder meer om de situatie te beschrijven waarover u zich zorgen maakt. Ook vraagt het meldpunt of u weet of de persoon waarover u belt, al zorg of ondersteuning krijgt? Als deze persoon al hulp krijgt, neemt de meldpuntmedewerker contact op met deze hulpverlener(s). Krijgt de persoon waarover u zich zorgen maakt nog geen hulp? Dan regelt de medewerker van de GGD dit zo snel mogelijk.

Meer informatie over het meldpunt leest u op de website van de GGD Gelderland-Zuid.