Lees pagina voor

Meldpunt huiselijk geweld 'Veilig Thuis'

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis (Deze link gaat naar een externe website) is er voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Mensen die hulp zoeken voor zichzelf of anderen kunnen het gratis telefoonnummer 0800 2000 bellen.

Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zonder hulp van anderen zijn op te lossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat volwassenen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Meer informatie

Voor wie is Veilig Thuis er?

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Geweld en mishandeling in huiselijke kring komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je dus niet de enige.

Wat doet Veilig Thuis?

Wat gebeurt er als ik bel?

Je krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet je verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.