Lees pagina voor

Nieuwe woningen Hooiwal Druten stap dichterbij

15 september 2022

De anterieure overeenkomst voor nieuwbouwproject Hooiwal in Druten is ondertekend. Hierin leggen gemeente en ontwikkelaar afspraken vast. Het gaat dan over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanpassen van de openbare ruimte. Wethouder Willy Brink en directeur KlokGroep Harold van Rooijen plaatsten hun handtekening onder de overeenkomst. Hiermee is de bouw van 48 nieuwe woningen in Hooiwal weer een stap dichterbij.

De druk op de woningmarkt is nog steeds hoog. We proberen zo veel mogelijk geschikte woningen te bouwen. Extra aandacht krijgen de woningen voor de middeninkomens. Zodat zij meer kans krijgen op een passende woning.

Ongeveer 50% van de woningen is betaalbaar

Hooiwal gaat bestaan uit 43 rij- en hoekwoningen en 5 levensloopbestendige woningen. Een levensloopbestendige woning is een woning die het mogelijk maakt om ook op oudere leeftijd in te wonen. De woningen liggen tussen de Van Heemstraweg en de Aardschouwstraat. Ongeveer 50% van de woningen is betaalbaar. Dat wil zeggen dat ze onder de NHG-grens (de gemiddelde koopsom in Nederland) vallen.

Mensen uit de buurt zijn actief betrokken bij de plannen van Hooiwal

Het ontwerpbestemmingsplan voor Hooiwal heeft laatst 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties gekomen. Dat betekent dat de gemeenteraad op 13 oktober een beslissing neemt over het bestemmingsplan. Ook zijn er de afgelopen periode gesprekken geweest met een groep mensen (klankbordgroep) die graag meedachten over de plannen. Ook vond er een inloopmiddag plaats voor mensen uit de buurt.

Verwachte verkoop eind 2022

De 48 woningen van Hooiwal gaan waarschijnlijk eind 2022 in verkoop. Op de website www.hooiwal-druten.nl (Deze link gaat naar een externe website) komt meer informatie over het project te staan. Ook is het mogelijk om je daar aan te melden voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws

Al het nieuws