Lees pagina voor

Rondetafelgesprek donderdag 1 juni

26 mei 2023

Op donderdag 1 juni 2023 om 19.30 uur houdt de gemeenteraad van Druten een rondetafelgesprek in de raadszaal van het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. 

Op de agenda staat onder andere het volgende:

  • Beleidsplan Geldzorgen, Armoede en Schulden
  • Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten
  • Zienswijzen jaarrekeningen en begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen

Uitzending en agenda

Op de pagina Vergaderingen www.druten.nl/vergaderingen vindt u alle informatie over rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen. U kunt hier het rondetafelgesprek live meekijken en de volledige agenda en de stukken lezen.

Inspreken en publieke tribune

Tijdens het rondetafelgesprek kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U kunt de vergadering ook volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u inspreken bij de vergadering? Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 24 uur van te voren via griffie@druten.nl

Meer nieuws

Al het nieuws