Lees pagina voor

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

22 november 2023

Woensdag 29 november vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Druten in cultureel centrum De Bogerd. De vergadering begint om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering worden verschillende onderwerpen besproken, waaronder het advies over aanpassingen aan de verordening voor cliëntparticipatie. Er worden ook voorstellen gedaan met betrekking tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst als onderdeel van de vernieuwde verordening. Daarnaast wordt er verslag gedaan van het recente gesprek tussen de adviesraad en leden van de gemeenteraad op 23 november.

De vergadering is openbaar en iedereen is van harte welkom als toehoorder. De agenda en notulen kunt u lezen op de website van de adviesraad (Deze link gaat naar een externe website)

Meer nieuws

Al het nieuws