Lees pagina voor

Voortgang noodopvang asiel Druten

20 december 2023

Het COA heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de tijdelijke noodopvang aan de Scharenburg. Het COA verwacht de eerste vluchtelingen hier eind maart 2024 onderdak te kunnen geven. Dit is enkele maanden later dan in eerste instantie gehoopt. De vertraging komt door de grote vraag naar woonunits en de drukte bij het COA.

Er is nu nog niets te zien op de locatie, maar achter de schermen werkt het COA hard aan plannen voor de tijdelijke noodopvang. Net voor de zomer nam het college het besluit voor een noodopvang voor 100 asielzoekers in Druten. Deze komt aan de Scharenburg voor maximaal twee jaar, van opening tot sluiting.

Omgevingsvergunning

Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de tijdelijke opvanglocatie. Hiervoor heeft zij een omgevingsvergunning nodig. Vorige week heeft het COA de aanvraag voor de vergunning ingediend. Het COA geeft aan dat de aanvraag vertraging heeft opgelopen in verband met de drukte bij het COA en de beperkte beschikbaarheid van de woonunits. Overal in het land is een grote vraag naar dit soort tijdelijke woonunits.

Op dit moment controleert de gemeente of de aanvraag compleet is, zodat zij deze in behandeling kan nemen. Als de vergunning is verleend, publiceert de gemeente dit zoals gebruikelijk op haar website en in de Maas&Waler.

Klankbordgroep

Vanaf september is er een klankbordgroep actief. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de omwonenden, de verenigingen op De Gelenberg en van de buurt. Ook het COA, de gemeente en de politie maken deel uit van de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee en adviseert over onderwerpen die direct te maken hebben met de noodopvang. Zoals (verkeers-)veiligheid en groenvoorziening rondom de locatie, leefbaarheid en integratie.

Vragen?

Meer informatie over de opvang van asielzoekers en de meest gestelde vragen vindt u op onze pagina Asielzoekers en statushouders.

Meer nieuws

Al het nieuws