Lees pagina voor

Bouw noodopvang van start

23 januari 2024

De omgevingsvergunning voor de noodopvang voor asielzoekers is verleend. De bouw kan nu van start. Twee weken geleden is het COA al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Deze week worden de eerste units geplaatst. Het COA verwacht dat half april de noodopvang gereed is.

Aan de Scharenburg in Druten komt voor twee jaar een noodopvanglocatie voor 100 asielzoekers. Voor de bouw van deze noodopvang heeft het COA een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is door de gemeente verleend. Dit betekent dat het COA kan starten met de bouw. Afgelopen twee weken heeft het COA al voorbereidende werkzaamheden op de locatie uitgevoerd. Voor enkele werkzaamheden op de locatie is een vergunning van het waterschap nodig. Deze moet nog verleend worden.

Bouw van de woonunits

Deze week worden de eerste units geleverd. Dit zijn casco units die, op de locatie, vooral aan de binnenkant verder afgebouwd worden. Dit duurt ongeveer vier weken.
Behalve woonunits komt er ook een voorzieningengebouw met daarin het dienstencentrum. Dit wordt als eerste geplaatst. De gebouwen staan in een U-vorm met de opening naar de Scharenburg. Binnen de U-vorm is ruimte voor buitenrecreatie. Om het hele terrein komt een hekwerk. De noodopvang krijgt twee in-/uitgangen naar de Scharenburg: één voor voetgangers/fietsers en één voor auto’s.
De planning is dat half april de noodopvang gereed is en de eerste asielzoekers ontvangen kunnen worden.

Aanpassingen rondom de locatie

Behalve op de locatie doen we in de direct omgeving ook enkele aanpassingen. De snelheid op de Scharenburg wordt ter hoogte van de noodopvang tijdelijk verlaagd van 80 tot 60 km per uur. En tussen het fietspad en de weg komt een fysieke afscheiding. Ook komt er extra verlichting bij de beide uitgangen aan de Scharenburg en op de weg De Gelenberg. Dit is de toegangsweg vanaf de rotonde naar sportpark De Gelenberg.

Open dag en kennismaken

Voordat de eerste bewoners op de noodopvang komen, is er een open dag voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje te nemen. De datum hiervoor volgt nog. Als de mensen er wonen, volgt er voor buurtbewoners een koffiemoment om kennis te maken met elkaar.

Meer nieuws

Al het nieuws