Lees pagina voor

Beschermde dorpsgezichten Afferden-Deest en Horssen

22 februari 2024

De gemeenteraad gaf het college van B&W opdracht om een initiatiefvoorstel van de fractie Sociaal Maas en Waal uit te voeren. Het doel van dit voorstel is om te komen tot een aanwijzing van beschermde dorpsgezichten en gebieden met cultuurhistorische waarden in de gemeente Druten. Deze aangewezen gebieden worden daarna vastgelegd in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan).

Informeren

Alle inwoners en bedrijven in het gebied hebben wij met een brief geïnformeerd. De informatiebijeenkomsten over de voorgenomen aanwijzingen van deze beschermde dorpsgezichten zijn druk bezocht en prima verlopen. De gemeente kan verder met de procedure. Tijdens de informatieavond was er een presentatie en uitleg over het initiatief, de begrenzing van het beschermd gebied en hoe het tot stand is gekomen.

Documenten

Planning

  • Raadsvoorstel via het college 18 juni 2024
  • Presidium 1 juli 2024
  • Oordeelvorming 29 augustus 2024
  • Besluitvorming Raad op 12 september 2024

Heeft u vragen?

Dan kunt u een mail sturen naar monumenten@drutenwijchen.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws