Lees pagina voor

College Druten neemt woningbouwinitiatieven tot en met 2 woningen weer in behandeling

13 maart 2024

Het college gaat vanaf 1 augustus 2024 weer aan de slag met woningbouwinitiatieven voor 1 of 2 woningen. De behandeling van deze initiatieven was tijdelijk gestopt. De planstop begon in maart 2023 en blijft gelden voor andere woningbouwprojecten.
Wethouder Brink: “Bij woningbouwplannen gaat het niet alleen over grote projecten. Het gaat ook over een inwoner die bijvoorbeeld zelf een levensloopbestendige woning wil laten bouwen. Als gemeente moeten we dit ondersteunen. Daarom eindigt de planstop voor 1 of 2 woningen.”

Genoeg plannen voor nieuwe woningen

Volgens de Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen moet de gemeente tussen 2022 en 2030 910 nieuwe woningen bouwen. Maar er zijn meer plannen voor meer woningen in voorbereiding, namelijk 1.443 woningen. Dit is 175% van wat ze eigenlijk moeten bouwen. Daarmee zit de gemeente boven de eerder afgesproken 130%.

Meer plannen definitief maken

Het is belangrijk dat ze genoeg reserveplannen hebben voor als sommige plannen niet doorgaan. Daarom zijn er meer plannen. Het is nu vooral zaak om meer plannen definitief te maken. Veel plannen hebben nu nog een voorlopige status. Door geen nieuwe woningbouwinitiatieven in behandeling te nemen wordt de ambtelijke capaciteit ingezet om lopende plannen klaar te maken.

Uitzonderingen zijn mogelijk

Het is mogelijk om een uitzondering te maken op de planstop. Bijvoorbeeld voor plannen met 100% sociale huur of goedkope koop. Dit omdat er een grote vraag is naar deze woningen. Of voor zogenaamde ‘VAB-locaties’. Een stoppende boer mag dan een paar woningen bouwen in ruil voor het slopen van oude stallen.

Planstop blijft voorlopig

Voor andere plannen om huizen te bouwen, geldt de stop nog steeds. Deze stop blijft totdat het college in maart 2025 de planstop evalueert. En de nieuwe afspraken in Woondeal 2.1 zijn vastgelegd. Naar verwachting gebeurt dit begin 2025.
In Woondeal 2.1 wordt de woningbouwopgave voor Druten mogelijk verhoogd. De extra opgave voor Druten kan aanleiding zijn om de planstop in te trekken. Dan neemt de gemeente nieuwe plannen weer in behandeling. Op basis van de evaluatie en Woondeal 2.1 neemt het college het besluit om de planstop te beëindigen of te verlengen.

Meer nieuws

Al het nieuws