Lees pagina voor

Woningbouwinitiatieven tot en met 2 woningen vanaf 1 augustus weer mogelijk

20 maart 2024

De behandeling van deze initiatieven was tijdelijk gestopt. De planstop begon in maart 2023 en blijft gelden voor andere woningbouwprojecten.

Genoeg plannen voor nieuwe woningen

Volgens de Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen moet de gemeente tussen 2022 en 2030 910 nieuwe woningen bouwen. Er zijn al meer plannen voor meer woningen in voorbereiding, namelijk 1.443 woningen. Dit is 175% van wat we eigenlijk moeten bouwen. Daarmee zitten we boven de eerder afgesproken 130%. Het is belangrijk dat we genoeg reserveplannen hebben voor als sommige plannen niet doorgaan.

Uitzonderingen zijn mogelijk

Het is mogelijk om een uitzondering te maken op de planstop. Bijvoorbeeld voor plannen met 100% sociale huur of goedkope koop. Dit omdat er een grote vraag is naar deze woningen. Of voor zogenaamde ‘VAB-locaties’. Een stoppende boer mag dan een paar woningen bouwen in ruil voor het slopen van oude stallen.

Planstop blijft voorlopig

Voor andere plannen om huizen te bouwen, geldt de stop nog steeds. Deze stop blijft totdat het college in maart 2025 de planstop evalueert. En de nieuwe afspraken in Woondeal 2.1 zijn vastgelegd. Op basis daarvan nemen we het besluit om de planstop te beëindigen of te verlengen.

Meer nieuws

Al het nieuws