Lees pagina voor

Uitnodiging Open Huis Noodopvang 29 april

23 april 2024

U heeft het vast al gezien. De noodopvang aan de Scharenburg in Druten is zo goed als klaar. De aankomende weken richt het COA de locatie verder in. Eind april/begin mei kunnen dan de nieuwe bewoners ontvangen worden. Maandagavond 29 april nodigen het COA en de gemeente de buurtgenoten en andere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom.

Aan de Scharenburg in Druten worden de komende twee jaar 100 vluchtelingen ondergebracht in een tijdelijke noodopvang. De locatie bestaat uit woonunits, een dienstencentrum en gemeenschappelijke buitenruimte. Per woonunit zijn er 4 tweepersoonskamers, een keuken en douche/toilet. In het dienstencentrum zijn een receptie, werkkamers voor het COA en een technische ruimte.

Open Huis op 29 april van 18.00 tot 20.00 uur

Esther van Duren, locatiemanager van het COA op de Scharenburg: “We zijn nu bezig met de laatste puntjes op de i. Denk aan het inrichten van de woonunits en de buitenruimte. Wie wil weten hoe binnenkort de 100 vluchtelingen hier wonen, is op 29 april van harte welkom op onze locatie.”

Het Open Huis is maandagavond 29 april van 18.00 tot 20.00 uur met ieder half uur een rondleiding. Medewerkers van het COA zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Er zijn dan nog geen vluchtelingen.

Iedereen moet zich veilig voelen

Ook burgemeester en wethouders van onze gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Burgemeester Sengers: “Afgelopen jaar heb ik Druten ervaren als een gemeente waar mensen zich welkom voelen en naar elkaar omkijken. Waar een grote bereidheid is om samen ergens de schouders onder te zetten en van alles te organiseren. Ik hoop dat we zo ook naar de nieuwe inwoners kijken en hen een veilig verblijf in Druten bieden. Natuurlijk heeft een asielopvang impact op de buurt en het dorp, vooral als het gaat over veiligheid. Samen met het COA, politie en buren is hier afgelopen maanden veel over gesproken. We hebben duidelijke afspraken gemaakt en maatregelen genomen. Want iedereen moet zich veilig voelen in Druten.”

Onderdeel van de Drutense gemeenschap

Het COA zorgt voor zinvolle dagbesteding op de locatie. Ook organiseert ze samen met MeerVoormekaar en vrijwilligers activiteiten om de integratie in de Drutense samenleving te bevorderen. Zoals taallessen, sportactiviteiten en trainingen gericht op inburgering en participatie in de Nederlandse samenleving. Ook wordt gekeken hoe de nieuwe bewoners een bijdrage kunnen leveren aan de Drutense gemeenschap. Bijvoorbeeld via werk of als vrijwilliger.

Aanmelden Open Huis

Iedereen die 29 april een kijkje wil nemen is welkom. Aanmelden kan via een mail naar asiel@druten.nl. Komt u vooral lopend of met de fiets te komen. Er is geen parkeerruimte voor auto’s op en om het terrein. Het adres is Scharenburg 8a.
Voor mensen die op 29 april niet kunnen; er volgt op een later moment nog een Open Huis. Dan zijn ook de nieuwe bewoners er om kennis te maken met u.

Meer nieuws

Al het nieuws