Lees pagina voor

Nieuwe subsidie voor projecten leefbaarheid

1 mei 2024

Heeft u een plan of project dat bijdraagt aan de leefbaarheid en veerkracht van ons platteland? Dan kunt u daar vanaf 1 mei een zogenaamde LEADER-subsidie voor aanvragen.
De subsidie is voor projecten die bijdragen aan:

  1. Leefbare, veerkrachtige dorpen
  2. een groene regio met veel biodiversiteit
  3. een sterke lokale (vrijetijds)economie

Welke projecten komen in aanmerking?

U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen om een dorpskerk een andere bestemming te geven. Of voor de aanleg van een dorpsmoestuin. Of een manier om mensen uit het buitengebied te vervoeren naar activiteiten. Bij alle projecten is aandacht voor duurzaamheid een pré.

Subsidie aanvragen

Heeft u een initiatief dat past binnen deze nieuwe subsidie? Of wilt u even sparren over een idee? Neem dan contact op met:

Meer nieuws

Al het nieuws