Lees pagina voor

Column: Woonzorg(en)

26 juni 2024

In alle dorpen van onze gemeente komen veel nieuwe woningen. Voor starters, doorgroeiers, ouderen, van alleenstaanden tot grotere gezinnen. Doel is dat je passend kunt wonen bij je persoonlijke situatie. Passend bij je fysieke mogelijkheden, bijvoorbeeld gelijkvloers of rolstoeltoegankelijk. En passend bij je portemonnee.

Voor mensen met een smalle beurs is het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen komen. Hierover hebben we met de minister afgesproken dat bij woningbouwplannen minimaal 30% van de woningen sociale huur is. We willen dat 75% van de sociale huurwoningen beschikbaar blijft voor de reguliere woningzoekenden.
Daarnaast hebben we de opgave om passende woonruimte te bieden aan mensen die bij het wonen een steun in de rug nodig hebben. Voor mensen uit onze gemeente, maar ook van daarbuiten. Denk aan statushouders, daklozen en inwoners die naast een woning ook zorg nodig hebben. Deze laatste groep groeit. Door vergrijzing, ouderen die langer thuis wonen en het sluiten van zorginstellingen. Daarom stellen we een woonzorgvisie op.

Regelmatig hoor ik van inwoners dat zij niet blij zijn dat er zoveel woningen komen. Ze hebben zorgen over wat dit betekent voor de leefbaarheid en het karakter van hun dorp. Ik begrijp hun zorg. Maar we willen in Druten niemand in de kou laten staan.
En, meer woningen betekent ook meer mensen. Die zijn nodig om de voorzieningen in onze dorpen ook in de toekomst op peil te houden. En om het bloeiende verenigingsleven en alle activiteiten in onze dorpen te kunnen laten bestaan. De medaille heeft dus twee kanten.

Het is aan ons allemaal, ‘oude’ en nieuwe Drutenaren, om te zorgen dat de zo gewaardeerde saamhorigheid en vitaliteit van onze dorpen blijft bestaan. Als we het samen doen, gaat dat lukken.

Gérard de Wildt
wethouder

Meer nieuws

Al het nieuws