Lees pagina voor

Noodfonds

Iedereen kan terechtkomen in een situatie waarin dringend geld nodig is. Mensen met een laag inkomen kunnen onverwachte kosten vaak niet opvangen door een gebrek aan reserves. Maar ook mensen met een hoger inkomen kunnen door omstandigheden in nood komen. Ze kunnen niet altijd gebruik maken van bestaande voorzieningen.

De Stichting Urgente Noden (SUN) Gelderland Zuid kan dan mogelijk wel hulp bieden door een eenmalige financiële gift of sociale lening met gunstige voorwaarden. Hiermee kan de ergste nood worden opgelost.

Aanspraak maken op het Noodfonds?

Uw hulp- of zorgverlener moet voor u de aanvraag doen bij SUN Gelderland Zuid.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Stichting urgente noden Nederland - SUN Nederland (Deze link gaat naar een externe website).