Lees pagina voor

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) doet u dit met 1 aanvraag.

Wat moet u doen?

Hoelang duurt het?

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

Wat heeft u nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

Meer informatie

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer: