Lees pagina voor

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden.

Wat moet u doen?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen. Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers (Deze link gaat naar een externe website) en Vrijwilligerszorg Mezzo (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

MantelzorgNL: Ondersteuning van je gemeente (Deze link gaat naar een externe website)