Lees pagina voor

Onderwijs en kinderopvang

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie en veelgestelde vragen over onderwijs en kinderopvang

De vragen die op deze pagina staan, zijn speciaal voor de gemeente Druten of staan niet op de pagina van de rijksoverheid.

Waar kunnen Oekraïense ouders hun kinderen aanmelden voor basisonderwijs?

Voor het basisonderwijs is er geen centraal aanmeldpunt. Ouders kunnen contact opnemen met de basisschool in de buurt. De Oekraïense kinderen komen in een gewone klas en volgen het normale onderwijs. Ze krijgen ook een deel van de tijd online Oekraïens onderwijs. Om deel te nemen aan het onderwijs, moeten de kinderen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waar kunnen Oekraïense ouders hun kinderen aanmelden voor voortgezet onderwijs?

Dit kan bij het Pontem College. Dit is het centraal aanmeld- en coördinatiepunt voor onze regio. Het aanmeldformulier staat op de website van de school. Oekraïense leerlingen krijgen tot de zomervakantie op verschillende scholen in Nijmegen en omgeving les. In klassen met landgenoten volgen zij een leerzaam programma op maat.

Vanaf maandag 16 mei 2022 start een klas op Pax Christi College. Oekraïense jongeren die wonen in Druten kunnen daar mogelijk naar school. Er zijn niet veel plaatsen. Als de klas vol zit, dan is onderwijs mogelijk op een andere school in de regio. De aanmeldprocedure verloopt via het Pontem College. U kunt zelf geen contact opnemen met Pax Christi College.

Om deel te nemen aan het onderwijs, moeten de kinderen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hebben Oekraïense leerlingen die buiten Druten naar school gaan recht op een vergoeding voor het leerlingenvervoer?

Is er geen geschikte onderwijsvoorziening in de eigen gemeente? Dan kunnen Oekraïense leerlingen recht hebben op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. Oekraïense ouders kunnen een aanvraag doen via de standaard procedure. Op onze pagina leerlingenvervoer vindt u alle informatie.

Kunnen Oekraïense ouders gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag?

Oekraïense ouders kunnen hun kind aanmelden voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Er kunnen wachtlijsten zijn. Op de website van het landelijk register kinderopvang staan de aanbieders in gemeente Druten.

Deelname aan kinderopvang kost geld. Op dit moment hebben Oekraïense ouders volgens de wet- en regelgeving geen recht op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft hiervoor ook geen subsidie. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor een aanpassing van de wet- en regelgeving.

Oekraïense ouders kunnen geen gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang.

Waar kunnen volwassenen gratis taallessen volgen?

Wilt u Nederlands of Engels leren? Dat kan! Op de website van Van Kraaij Educatie vindt u alle informatie.

Staat uw vraag er niet bij? Mail of bel ons gerust met uw vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: oekraine@drutenwijchen.nl of bellen naar: 088 432 70 00.